Välkommen till Valutareservens Blogg!
Hem>>
Goldbar
Dollarn är inte död, säger Federal Reserves chef Ben Bernanke. Och han har helt rätt. Under det senaste åren har dollarn tappat rejält mot de andra stora valutorna och även mot mindre såsom den svenska kronan. För bara några månader sedan, innan krisen riktigt fått fart, noterades noterades en dollar en bit under sex kronor. I takt med att krisen förvärrats har noteringen varit som högst runt 8,20 kronor per dollar. Och fluktuationerna är kraftiga från dag till dag. Om Dow Jones backar blir dollarn kraftigt dyrare och vice versa. Likaså har Euron stärkts mot den svenska kronan den senaste tiden. Men noteringar på runt 10.30 kronor för en Euro är i överkant. När stormen lagt sig kommer vi åter att få se nivåer straxt över 9 kronor för en Euro.

Att oljepriset rasat den senaste tiden kan inte ha undgått någon. Nu noteras ett fat till ca 50 dollar. Ett ras från över 110 dollar för bara några månader sedan. Oljepriset korrelerar med den globala börsutvecklingen då inga interventioner från Opec sker. Ras på börsen ger alltså ras för oljepriset. Dock är dessa låga nivåer snart ett minne blott. Vi kommer sannolikt få se noteringar på kanske över 200 dollar per fat inom ett eller två år och anledningen är inte bara de begränsade resurserna utan att inga investeringar görs i alternativa energikällor just nu och när ekonomin stabiliseras och efterfrågan hamnar på normalnivå igen. Då lär priset drivas upp till nämnda nivåer, med eller utan interventioner från Opec. Oljebolagen är med andra solklara vinnare på ett par års sikt och värda att beakta ur investeringssynpunkt.

Många oroar sig över utvecklingen på sina placeringar. De lyssnar på alla nyhetssändningar och suger i sig allt som experterna spottar fram. Tyvärr har många inte förmågan att dra rätt slutsatser. Att lågkonjunkturen bara är i sin inledningsfas är väl de flesta experter eniga om och tiderna kommer att bli etter sämre. Det innebär dock inte att börsen kommer att fortsätta sitt unika beteende under dessa år lågkonjunkturen varar. Om experterna/vi/aktörerna är eniga om att detta bara är början, ja då är ju detta diskonterat i aktiepriserna. Vi kan alltså ha en stigande börs i en lågkonjunktur. Priset på en aktie baseras alltid (på en fungerande markn
ad - ceteris paribus) på marknadens förväntningar och endast om majoriteten aktörer nystar upp och tror på ett ännu sämre scenario än det som målats upp, ja då fortsätter börsen ner. En ny förväntad nivå etablerar sig. Under turbulenta tider som nu är dock inte endast det avgörande, utan också aktörernas förtroende för andra aktörer. Dvs om de agerar på makroekonomiska grunder eller på hur de tror de andra aktörerna kommer att agera. Det senare innebär att priset på en aktie avviker från det naturliga och korrekta marknadspriset.

/Redaktionen©valutareserven.se 2022